Meie teenindatavad liinid:


 1. nr.12   Lihula – Rumba
 2. nr.18   Haapsalu – Lihula – Saastna
 3. nr. 19-1   Lihula-Pivarootsi-Vatla-Kõmsi-Lihula
 4. nr.19-3   Lihula-Vatla-Virtsu-Lihula
 5. nr.20   Haapsalu-Lihula-Virtsu
 6. nr.24   Lihula-Saastna
 7. nr.25   Lihula-Haapsalu
 8. nr.31-1 Virtsu-Salevere-Koti
 9. nr.31-2  Lihula-Salevere-Virtsu-Pivarootsi-Vatla-Lihula
 10. nr.38  Lihula-Vigala

 

 

Maakonnaliinid 

L&L AS teenindab reisijaid riikliku tellimuse alusel Läänemaa maakonnaliinidel.

 • Läänemaa avalikel maakonnaliinidel kehtib sõidukilomeetri tariif  4 eurosenti kilomeetri kohta, millele lisatakse 32 eurosenti.
 • Riigisisesel liinil tee-, vee- ja raudteeliikluses on vedaja kohustatud tasuta vedama last, kes ei ole käimasoleva õppeaasta 1. oktoobriks saanud seitsmeaastaseks, samuti last, kelle koolikohustuse täitmise alustamine on edasi lükatud, puudega kuni 16-aastast isikut, sügava puudega 16-aastast ja vanemat isikut, raske nägemispuudega isikut (kehtiv alates 01.10.2015), sügava või raske nägemispuudega isiku saatjat või puudega isikut saatvat juht- või abikoera.(Ühistranspordiseadus)
 • Tasuta pilet väljastatakse ainult selle õigust tõendava dokumendi esitamisel.
 • Liinide sõiduplaanid on kättesaadavad Maanteeameti hallatavas infoportaalis peatus.ee
 • Liinil nr.12 on ka ettetellitavad nõudepeatused (Rumba ja Käärdi), kuhu sõidusoovi korral peab reisija peatusesse bussi ette tellima sõidule eelneval päeval kell 08.00 – 16.00 telefonil 56612705
 • Ettepanekutega sõiduplaanide ja liinivõrgu osas palume pöörduda Lääne Maavalitsuse poole.